Doeldertje » Populaire artikelen
Doeldertje: Informatie van A tot Z

Populaire artikelen van Doeldertje

Het gebruik van het woord 'er' in het Nederlands

Het gebruik van het woord ‘er’ in het Nederlands is vrij ingewikkeld. Dit komt vooral doordat er vijf verschillende manieren zijn waarop dit woord gebruikt kan worden. In dit artikel worden de vijf fu… Educatie en School / Taal, 17-11-2008

Het gebruik van te + infinitief (hele werkwoord)

In de Nederlandse taal zie je vaak het woordje ‘te’ met daarachter een infinitief (heel werkwoord). De verschillende gevallen waarin de combinatie te+infinitief voorkomt worden in dit artikeln beschre… Educatie en School / Taal, 26-11-2008

Lijst van onregelmatige werkwoorden en hulpwerkwoorden

Het Nederlands heeft veel onregelmatige werkwoorden. De enige manier om deze onder de knie te krijgen is om ze uit het hoofd te leren. Dit geldt ook voor het gebruik van de hulpwerkwoorden 'hebben' en… Educatie en School / Taal, 04-12-2008

Spelling: enkele of dubbele klinkers en medeklinkers

Voor mensen met Nederlands als moedertaal is het vanzelfsprekend wanneer klinkers en medeklinkers dubbel of enkel geschreven moeten worden. Voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben, is he… Educatie en School / Taal, 02-12-2008
Amalgaam veroorzaakt lichamelijke en psychische klachten

Amalgaam veroorzaakt lichamelijke en psychische klachten

De gaatjes in tanden van mensen worden al meer dan honderdvijftig jaar gevuld met amalgaam, een legering van onder andere zilver en kwik. Er is al jaren een discussie gaande over het gevaar van deze v… Mens en Gezondheid / Diversen, 06-10-2008

Regelmatige en onregelmatige werkwoorden in de o.t.t

In de Nederlandse taal worden werkwoorden in de presens (onvoltooid tegenwoordige tijd) vervoegd op een vaste manier. In dit artikel wordt uitgelegd hoe regelmatige werkwoorden worden vervoegd. Verder… Educatie en School / Taal, 04-12-2008

Het gebruik van de apostrof in het Nederlands

In de Nederlandse taal wordt soms een apostrof ( ' ) gebruikt. Hier worden vaak fouten mee gemaakt. Vooral bij woorden die een bezit aanduiden, wordt er vaak onnodig een apostrof geschreven. Maar ook… Educatie en School / Taal, 04-12-2008

Woordvolgorde in het Nederlands: inversie

De woordvolgorde in het Nederlands is één van de moeilijkste dingen om te leren voor mensen die Nederlands als tweede taal leren. Vooral ‘inversie’, het verwisselen van plaats van het onderwerp en gez… Educatie en School / Taal, 10-11-2008
Hebben Goudvissen echt een geheugen van drie seconden?

Hebben Goudvissen echt een geheugen van drie seconden?

Een veelgehoord ‘feit’ over goudvissen is dat ze een geheugen hebben van slechts drie seconden. Is dit werkelijk zo, of is dit een mythe die in het leven is geroepen om het geweten te sussen van goudv… Dier en Natuur / Vissen, 08-09-2008

Wanneer komt er een -e achter een bijvoeglijk naamwoord?

Adjectieven (bijvoeglijke naamwoorden) die vóór een substantief (zelfstandig naamwoord) staan krijgen in bepaalde gevallen een -e aan het eind. In dit artikel staan de regels voor de -e beschreven. Ve… Educatie en School / Taal, 17-11-2008
Schrijf mee!