Doeldertje » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Het gebruik van te + infinitief (hele werkwoord)

In de Nederlandse taal zie je vaak het woordje ‘te’ met daarachter een infinitief (heel werkwoord). De verschillende gevallen waarin de combinatie te+infinitief voorkomt worden in dit artikeln beschre…

Het gebruik van het woord 'er' in het Nederlands

Het gebruik van het woord ‘er’ in het Nederlands is vrij ingewikkeld. Dit komt vooral doordat er vijf verschillende manieren zijn waarop dit woord gebruikt kan worden. In dit artikel worden de vijf fu…

Lijst van onregelmatige werkwoorden en hulpwerkwoorden

Het Nederlands heeft veel onregelmatige werkwoorden. De enige manier om deze onder de knie te krijgen is om ze uit het hoofd te leren. Dit geldt ook voor het gebruik van de hulpwerkwoorden 'hebben' en…

Het wederkerende werkwoord in de Nederlandse taal

Er bestaan in het Nederlands veel zogenaamde ‘wederkerende’ werkwoorden. Deze werkwoorden kunnen herkend worden aan het ‘wederkerend voornaamwoord' dat erbij hoort. Voorbeelden hiervan zijn ‘je vergis…

Spelling: enkele of dubbele klinkers en medeklinkers

Voor mensen met Nederlands als moedertaal is het vanzelfsprekend wanneer klinkers en medeklinkers dubbel of enkel geschreven moeten worden. Voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben, is he…

Verkleinwoorden in het Nederlands

De Nederlanders staan erom bekend dat ze vaak verkleinwoorden gebruiken. Voor buitenlanders is dit vaak grappig. Alles is klein in Nederland! Hoewel verkleinwoorden vrijwel altijd eindigen met –je, ve…

Het perfectum (v.t.t.): regels en uitleg

In dit artikel wordt beschreven hoe het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden tot stand komt. De plaats van het voltooid deelwoord in de zin, en het gebruik van de hulpwerkwoorden 'hebben' en…
Amalgaam veroorzaakt lichamelijke en psychische klachten

Amalgaam veroorzaakt lichamelijke en psychische klachten

De gaatjes in tanden van mensen worden al meer dan honderdvijftig jaar gevuld met amalgaam, een legering van onder andere zilver en kwik. Er is al jaren een discussie gaande over het gevaar van deze v…

Het meervoud van substantieven (zelfstandige naamwoorden)

Het Nederlands kent twee hoofdvormen voor meervoud, namelijk -en en -s. Voor anderstaligen is het lastig om te weten wanneer welke meervoudsvorm wordt toegepast. Ook zijn er een hoop uitzonderingen op…
Waarom zijn zoveel mensen bang voor spinnen en slangen?

Waarom zijn zoveel mensen bang voor spinnen en slangen?

Veel mensen zijn bang voor spinnen. We hebben het hier niet over grote harige vogelspinnen, maar over gewone kruisspinnen of zelfs hooiwagens. Deze spinnen zijn volstrekt ongevaarlijk en dat weten dez…