Doeldertje » Specials » Nt2 nederlands
Doeldertje: Informatie van A tot Z

Uitleg grammatica voor NT2 (Nederlands als tweede taal)

In Nederland wonen veel mensen met allerlei verschillende nationaliteiten. De meesten van hen proberen zo goed mogelijk Nederlands te leren, om zo actief deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, en goed contact te krijgen met andere Nederlanders. Omdat Nederlands een erg moeilijke taal is, valt dit vaak niet mee. In de artikelen die u in deze special vindt wordt een aantal van de meest voorkomende problemen van het Nederlands stap voor stap uitgelegd aan de hand van voorbeelden.
In deze special vindt u een aantal artikelen waarin veelvoorkomende problemen uit de Nederlandse taal stap voor stap worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden. De uitleg is speciaal gericht op mensen die Nederlands als tweede taal leren (NT2), en kan een goede hulp zijn bij de voorbereiding op het inburgeringsexamen, of het staatsexamen.
De infoteur die de artikelen heeft geschreven is leraar Nederlands als tweede taal.
Er zullen regelmatig nieuwe artikelen worden toegevoegd.

Klik op één van de onderwerpen om de uitleg te lezen

Het gebruik van het woord 'er' in het Nederlands

Het gebruik van het woord ‘er’ in het Nederlands is vrij ingewikkeld. Dit komt vooral doordat er vijf verschillende manieren zijn waarop dit woord gebruikt kan worden. In dit artikel worden de vijf fu…

Het gebruik van het woord 'geen' in het Nederlands

Veel dingen die voor Nederlanders vanzelfsprekend zijn in de Nederlandse taal, zijn erg moeilijk voor mensen die Nederlands als tweede taal willen leren (NT2). Een voorbeeld van zo'n probleem is het g…

Het gebruik van te + infinitief (hele werkwoord)

In de Nederlandse taal zie je vaak het woordje ‘te’ met daarachter een infinitief (heel werkwoord). De verschillende gevallen waarin de combinatie te+infinitief voorkomt worden in dit artikeln beschre…

Het meervoud van substantieven (zelfstandige naamwoorden)

Het Nederlands kent twee hoofdvormen voor meervoud, namelijk -en en -s. Voor anderstaligen is het lastig om te weten wanneer welke meervoudsvorm wordt toegepast. Ook zijn er een hoop uitzonderingen op…

Lijst van onregelmatige werkwoorden en hulpwerkwoorden

Het Nederlands heeft veel onregelmatige werkwoorden. De enige manier om deze onder de knie te krijgen is om ze uit het hoofd te leren. Dit geldt ook voor het gebruik van de hulpwerkwoorden 'hebben' en…

Regelmatige en onregelmatige werkwoorden in de o.t.t

In de Nederlandse taal worden werkwoorden in de presens (onvoltooid tegenwoordige tijd) vervoegd op een vaste manier. In dit artikel wordt uitgelegd hoe regelmatige werkwoorden worden vervoegd. Verder…

Regelmatige werkwoorden vervoegen in de o.v.t

In de Nederlandse taal worden werkwoorden in het imperfectum (onvoltooid verleden tijd) vervoegd op een vaste manier. In dit artikel wordt uitgelegd hoe regelmatige werkwoorden worden vervoegd. Ook wo…

Samengestelde werkwoorden: scheidbaar en onscheidbaar

In het Nederlands komen veel samengestelde werkwoorden voor. Deze bestaan uit een werkwoord en een voorvoegsel. Een groot deel van deze samengestelde werkwoorden zijn scheidbaar, wat betekent dat het…

Samengestelde woorden: gebruik van de tussenletter -n-

Sinds de nieuwe spelling een aantal jaren geleden is ingevoerd is het voor veel Nederlanders niet meer helemaal duidelijk wanneer er in samengestelde woorden wel of geen tussenletter -n- geschreven mo…

Spelling: enkele of dubbele klinkers en medeklinkers

Voor mensen met Nederlands als moedertaal is het vanzelfsprekend wanneer klinkers en medeklinkers dubbel of enkel geschreven moeten worden. Voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben, is he…

Verkleinwoorden in het Nederlands

De Nederlanders staan erom bekend dat ze vaak verkleinwoorden gebruiken. Voor buitenlanders is dit vaak grappig. Alles is klein in Nederland! Hoewel verkleinwoorden vrijwel altijd eindigen met –je, ve…

Wanneer komt er een -e achter een bijvoeglijk naamwoord?

Adjectieven (bijvoeglijke naamwoorden) die vóór een substantief (zelfstandig naamwoord) staan krijgen in bepaalde gevallen een -e aan het eind. In dit artikel staan de regels voor de -e beschreven. Ve…

Woordvolgorde in het Nederlands: inversie

De woordvolgorde in het Nederlands is één van de moeilijkste dingen om te leren voor mensen die Nederlands als tweede taal leren. Vooral ‘inversie’, het verwisselen van plaats van het onderwerp en gez…

Woordvolgorde in het Nederlands: werkwoorden in de bijzin

De meest gemaakte fouten door mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben zijn misschien wel fouten in de woordvolgorde in bijzinnen. In een bijzin staan in het Nederlands alle werkwoorden achter…
Gepubliceerd door Doeldertje op 21-01-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!