Doeldertje » Specials » Mens en evolutie

Menselijk gedrag en evolutie

Menselijk gedrag en evolutie Veel van het huidige menselijke gedrag is terug te voeren op miljoenen jaren van evolutie. Tijdens de continue worsteling om te overleven en zich voort te planten kwamen onze voorouders steeds weer voor nieuwe problemen en gevaren te staan. Degenen die hier het beste mee omgingen overleefden en gaven hun genen door. Zo zijn bepaalde gedragingen en eigenschappen van de mens ontstaan en in stand gehouden.
Sinds Darwin zijn evolutietheorie aan de wereld bekend maakte, is er veel gespeculeerd door psychologen over evolutionaire gronden van menselijk gedrag. Lange tijd ontbrak er echter bewijs uit psychologische experimenten. Het probleem was dat ze moeite hadden om de complexe theorie toe te passen in onderzoek naar menselijk gedrag.

De laatste tientallen jaren zijn er eindelijk een aantal doorbraken geweest die hebben geresulteerd in een groot aantal nieuwe, goed testbare theorieën. Hieruit is een stortvloed aan experimenten voortgekomen, die de uitvoerig bewijs hebben geleverd voor veel van deze nieuwe theorieën.

Deze nieuwe evolutionair psychologische theorieën hebben betrekking op sekseverschillen, angsten, agressie, samenwerking, altruïsme en nog veel andere menselijke gedragingen waar onderzoek naar gedaan is.

In deze special zullen een aantal theorieën waarvoor veel empirische steun is gevonden besproken worden.

De heup-middel verhouding: teken van vruchtbaarheid

Als gekeken wordt naar de playboymodellen door de jaren heen, sinds het begin van de Playboy tot vandaag de dag, is er een interessant terugkerend patroon te zien. Hoewel de meisjes in het begin iets…

Sekseverschillen in jaloezie: terug te voeren op de evolutie

Mannen én vrouwen vinden het onacceptabel als hun partner ontrouw is. Uit onderzoek blijkt zelfs dat mannen en vrouwen even vaak jaloers zijn, en met dezelfde intensiteit. Toch zijn er verschillen tus…

Sekseverschillen in seksueel gedrag. Gevolg van evolutie?

Mannen en vrouwen verschillen in seksueel gedrag. Mannen hebben minder moeite met seksuele avontuurtjes dan vrouwen. Verder zijn mannen vaak competitiever dan vrouwen bij het ‘versieren’ van een perso…
Waarom zijn zoveel mensen bang voor spinnen en slangen?

Waarom zijn zoveel mensen bang voor spinnen en slangen?

Veel mensen zijn bang voor spinnen. We hebben het hier niet over grote harige vogelspinnen, maar over gewone kruisspinnen of zelfs hooiwagens. Deze spinnen zijn volstrekt ongevaarlijk en dat weten dez…
Wat zoeken mannen in een vrouw?

Wat zoeken mannen in een vrouw?

Mannen hebben bepaalde voorkeuren voor eigenschappen van vrouwen waar ze een relatie mee aangaan. De voorkeuren van mannen zijn meer op uiterlijk gericht dan die van vrouwen, en zijn volgens evolution…
Wat zoeken vrouwen in een man?

Wat zoeken vrouwen in een man?

Er zijn verschillende eigenschappen die voor vrouwen bepalend zijn of ze een man aantrekkelijk vinden en of ze met hem een relatie willen aangaan. De voorkeur voor bepaalde eigenschappen, zoals uiterl…
Gepubliceerd door Doeldertje op 28-11-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties