Doeldertje » Educatie en School
Doeldertje: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 17 in de rubriek Educatie en School

Educatie en School

Het gebruik van de apostrof in het Nederlands

In de Nederlandse taal wordt soms een apostrof ( ' ) gebruikt. Hier worden vaak fouten mee gemaakt. Vooral bij woorden die een bezit aanduiden, wordt er vaak onnodig een apostrof geschreven. Maar ook… Taal, 04-12-2008

Het gebruik van het woord 'er' in het Nederlands

Het gebruik van het woord ‘er’ in het Nederlands is vrij ingewikkeld. Dit komt vooral doordat er vijf verschillende manieren zijn waarop dit woord gebruikt kan worden. In dit artikel worden de vijf fu… Taal, 17-11-2008

Het gebruik van het woord 'geen' in het Nederlands

Veel dingen die voor Nederlanders vanzelfsprekend zijn in de Nederlandse taal, zijn erg moeilijk voor mensen die Nederlands als tweede taal willen leren (NT2). Een voorbeeld van zo'n probleem is het g… Taal, 05-11-2008

Het gebruik van te + infinitief (hele werkwoord)

In de Nederlandse taal zie je vaak het woordje ‘te’ met daarachter een infinitief (heel werkwoord). De verschillende gevallen waarin de combinatie te+infinitief voorkomt worden in dit artikeln beschre… Taal, 26-11-2008

Het meervoud van substantieven (zelfstandige naamwoorden)

Het Nederlands kent twee hoofdvormen voor meervoud, namelijk -en en -s. Voor anderstaligen is het lastig om te weten wanneer welke meervoudsvorm wordt toegepast. Ook zijn er een hoop uitzonderingen op… Taal, 09-11-2008

Het perfectum (o.v.t.): regels en uitleg

In dit artikel wordt beschreven hoe het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden tot stand komt. De plaats van het voltooid deelwoord in de zin, en het gebruik van de hulpwerkwoorden 'hebben' en… Taal, 05-12-2008

Het wederkerende werkwoord in de Nederlandse taal

Er bestaan in het Nederlands veel zogenaamde ‘wederkerende’ werkwoorden. Deze werkwoorden kunnen herkend worden aan het ‘wederkerend voornaamwoord' dat erbij hoort. Voorbeelden hiervan zijn ‘je vergis… Taal, 21-01-2009

Lijst van onregelmatige werkwoorden en hulpwerkwoorden

Het Nederlands heeft veel onregelmatige werkwoorden. De enige manier om deze onder de knie te krijgen is om ze uit het hoofd te leren. Dit geldt ook voor het gebruik van de hulpwerkwoorden 'hebben' en… Taal, 04-12-2008

Regelmatige en onregelmatige werkwoorden in de o.t.t

In de Nederlandse taal worden werkwoorden in de presens (onvoltooid tegenwoordige tijd) vervoegd op een vaste manier. In dit artikel wordt uitgelegd hoe regelmatige werkwoorden worden vervoegd. Verder… Taal, 04-12-2008

Regelmatige werkwoorden vervoegen in de o.v.t

In de Nederlandse taal worden werkwoorden in het imperfectum (onvoltooid verleden tijd) vervoegd op een vaste manier. In dit artikel wordt uitgelegd hoe regelmatige werkwoorden worden vervoegd. Ook wo… Taal, 04-12-2008
Schrijf mee!